به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

خولی ماریال (1908-1906)

خولی ماریال (مرگ در سال 1971) در 16 اکتبر 1906 به ریاست رسید و او نیز همانند مدیر قبل از خود جوزپ سولر، می بایست باشگاه را در دوران سخت سیاسی و ورزشی آن زمان به پیش می برد.

اولین دوره ریاست او در باشگاه، با بازسازی اساسی تیم همزمان شد، اما درست مثل فصل قبل هیچ جامی در آن فصل و فصل بعدش کسب نشد.

ماریال که در زمان پذیرفتن پست ریاست باشگاه بازیکن تیم اصلی بود، هردو شغل را با هم انجام میداد، اما با وجود تعصب فراوانش نتوانست وضع باشگاه که روز به زور بحرانی تر میشد را سامان بخشد. در پایان ریاستش در 11 نوامبر 1908، باشگاه سه تن از اعضایش را از دست داد، و اکنون تنها 38 نفر از وفادارترین ها باقی مانده بودند. باشگاه رو به سقوط بود و به نظر می رسید روز های پایانی حیاتش را سپری میکند.