به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

آلوار پرستا (1914)

بعد از استعفاي فرانسس دِ موکسو درگيري و مشکلات داخلي بسيار زياد در باشگاه وجود داشت. بسياري از اعضاء خواستار جانشيني نايب رئيس وقت، خواکيم پريس دِ وارگاس بودند، اما بسياري ديگر به شدت با اين عقيده مخالف بودند.

دبعد از برگزاري انجمن عمومي در 30 جوئن ، گروه جديد از اعضاء شکل گرفت و آنها آلوار پرستا را با اکثريت آراء به عنوان رئيس انتخاب کردند.

اما اين کار نيز مشکلات داخلي را حل نکرد و او تنها 3 ماه پس از انتخاب شدنش در 29 سپتامبر 1914 استعفايش را اعلام کرد که اين، نتيجه اختلافات بين اعضاء و هيئت مديره بود. از آن لحظه، نايب رئيس (پريس دِ وارگاس) به عنوان سرپرست مشغول کار شد.