به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

آنتونی اولیور (1931)

آنتوني اوليور در 22 اکتبر 1931 و بعد از جلسه پر سر و صدايي که با استعفاي گسپر روسز همراه بود به عنوان رياست باشگاه فوتبال بارسلونا انتخاب شد.

اوليور که تا آن زمان نايب رئيس باشگاه بود، عمر کوتاه رياست خود را در زماني سپري کرد که باشگاه درگير مشکلات داخلي گوناگونی بود. اين وضع زماني بدتر شد که نام هاي بزرگي که پشتيبان تيم بودند نيز کاهش يافتند و کنار رفتند.

بعد از چندين جلسه که با بحث و جدل شديد همراه بود، اوليور استعفايش را در 20 دسامبر 1931 و تنها کمتر از 2 ماه از آغاز رياست به هيئت مديره تحويل داد.