به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

انریک لائودت (1968-1961)

بعد از استعفاي ميرو سانز، انتخابات جديد باشگاه فوتبال بارسلونا در ژوئن 1961 برگزار شد.

دو تن از اعضاي هيئت مديره سابق نيز در اين رقابت شرکت کردند. خوام فوست و انريک لائودت، که نفر دوم پيروز انتخابات شد. او برنامه هاي خود را در ده مورد بيان کرد. مهمترين اقدام او در زمان کانديداتوري ايجاد اساسنامه داخلي، برگزاري رفراندوم براي تصميم گيري درباره آينده ورزشگاه لس کورتس، پيشرفت اقتصادي، فوتبال در سطح آماتور و ايجاد مدارس فوتبال براي بازيکنان جوان بود.

انتخابات در تاريخ 7 ژوئن 1961 برگزار شد و لائودت با اکثريت قاطع آراء، فوست را که تنها 24 راي آورده بود شکست داد. رياست جديد باشگاه قصد داشت قرارداد هاي خوبي چه در زمينه اقتصادي و چه در زمينه ورزشي ببندد. يکي ديگر از اقدامات او جايگزين کردن ورزشگاهي ديگر به جاي استاديوم لس کورتس بود که به توافقات زيادي با شوراي شهر بارسلونا نياز داشت. سرانجام در تابستان 1962 شوراي شهر با درخواست باشگاه موافقت کرد و استاديوم قديمي لس کورتس به مبلغ 226 ميليون فروخته شد و اين مبلغ نه تنها در جبران بدهي ها کمک ميکرد، بلکه باشگاه ميتوانست زمين جديد نيز احداث کند.

اين موضوع تا حدود زيادي خيال لائودت را براي انتخابات دور بعد در سال 1965 راحت کرد. در آن انتخابات، او جوزپ ماريا وندرل را با 164 راي در برابر 35 راي شکست داد. در تابستان 1966 باشگاه در وضع خوبي به سر ميبرد و لائودت تصميم گرفت بازي جام خوان گمپر را راه اندازي کند. اما فصل 1966-67 در زمينه ورزشي براي باشگاه سال بسيار بدي بود و لودت با انتقادات زيادي مواجه شد و منتقدان با آوردن فشار سعي داشتند او را مجبور به استعفا کنند.

در پايان فصل رئيس بارسا به انتقادات پاسخ داد و اقدام به تشکيل شوراي بررسي مشکلات کرد تا تيم را از اين وضعيت نجات دهد، اما اين کار هم جو موجود را آرام نکرد و او مجبور شد درخواست انتخابات زود هنگام کند و خودش نيز کانديد نشد. قبل از ترک سمتش، در تاريخ 17 ژانويه 1968 لائودت طرحي را مبني بر برگزاري انتخابات تنها با يک کاندادا را مطرح کرد تا رقابت انتخاباتي از بين برود. نارسيس د کارراس کسي بود که بعد از او با اکثريت آراء به رياست رسيد.