به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

خوان گاسپارات ای سولوز (2003-2000)

خوان گاسپارت اي سولوز در 23 جولاي 2000 بعد از انتخابات (45888 راي، بيش از نيمي از راي ها قابل قبول بود) به رياست باشگاه بارسلونا رسيد.

خوان گاسپارت 25181 راي را بدست آورد (54.87 در مجموع) 5390 بيش از آراي لوئيس باسات. خوان گاسپارت سی و ششمین رئيس باشگاه بارسلونا شد

قبل از رسيدن به رياست، گاسپارت 22 سال در زمان رياست لوئيز نونيز نايب رئيس باشگاه بود.

در سال اول حضورش، گاسپارت اساسنامه باشگاه را تغيير داد و اين آثار بسيار مطلوبي در افزايش اعضا داشت. قبل از اين اصلاحات، او در جلسه اي نظر تمامي اعضاي اصلي را در اين رابطه جويا شد. او همچنين در راستاي کارهاي فرهنگي باشگاه، اقدام به ساخت مجموعه ورزشي خوان گمپر کرد که از تاريخ 11 دسامبر 2000 آغاز شد. همچنين اين در زمان رياست او بود که فروش صندلي ها به صورت رايگان و شکل گيري کانون هواداران آغاز شد.

با وجود تمامي اين اقدامات مثبت، در درون زمين در دوران رياست او اوضاع خوب پيش نرفت. او در فوريه 2003 در حالي که تيم اصلي هيچ جام معتبري را نبرده بود، استعفا داد و معاونش يعني انريک رينا جانشين او شد.