به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

کمیسیون مدیریت (2003)

بعد از برکناري دسته جمعي هيئت مديره زمان انريک رينا در 6 مي، هيئت اجرايي موقتي امور کار ها را در دست گرفت و به سامان دادن اوضاع پرداخت. اين هيئت از 15 عضو تشکيل شده بود و تا 15 ژوئن که انتخابات برگزار شد سرپرستي باشگاه را بر عهده داشت.

اعضاي اين هيئت عبارت بودند از: رياست خوان تريتور، نايب رئيس انريک لاکاي، حسابدار خوردي پينتو، معاون حسابداري آنتوني کاردونر، پره پرپينيا، لوئيس ويلاخونا، لوئيز موندت، جوزپ ايگناسي پاريادا، آمادور برنابئو، آگوستي مونتوليو، اليسابت کاردونر، ماريا ترسا اندرو و خوان مولاس، دبير جوزپ ماريا کوروناس و معاون دبير فرانسس اليوراس.

در طي اين مدت کوتاه اين هيئت اجرايي بزرگترين انتخابات تاريخ باشگاه را برگزار شد (51618 راي، 54.7 درصد آراي قابل قبول) و گروه هواداران لاپورتا پيروز شدند. در اين مدت يک و نيم ماه، تيم بسکتبال قهرمان اروپا و حاکي قهرمان اسپانيا شدند.