به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

جان بارو (1917)

او اولین مربی رسمی تاریخ باشگاه بود.

وی توسط هانس گمپر استخدام شد و خیلی زود و پس از گذشت چهار ماه بدون هیچ عنوان خاصی از سمت خود کنار رفت.