به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

جک گرینول (33-1931 ، 24-1917)

این مربی انگلیسی که اصلیت کاتالونیایی دارد، دومین مربی رسمی تاریخ بارسا بود.

پس از اخراج بارو، گرینول که به تازگی بازنشست شده بود، مربیگری بارسا را برعهده گرفت و هفت فصل متوالی در این سمت باقی ماند. تنها کسی که بیشتر از او به طور متوالی سرمربی بارسا بوده است، یوهان کرایف بوده. در سال اول عده ای از اعضای باشگاه خواستار استعفای او شدند اما ریاست باشگاه، خوان گمپر، از او دفاع کرد و در مقابل او در دوران حضوش در بارسا دو کوپا دل ری و پنج کوپا کاتالونیا برای بارسا به ارمغان آورد.

در دومین دوره حضورش در بارسا او نتوانست عناوین مهمی را کسب کند و کارش را تنها با یک کوپا کاتالونیا به اتمام رساند.