به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

رالف کربای (1925-26)

او که یک مربی صاحب سبک در سطح بین المللی بود، توسط آرکادی بالاگر به بارسا آمد تا بارسا را صاحب عناوینی کند.

با وجود اینکه او کوپا دل ری و کوپا کاتالونیا را فتح کرد اما هرگز مانند یک مربی واقعی با بازیکنان خو نگرفت و آنان را درک نکرد.