به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

روما فورنس (1927-29)

روما فورنس پس از دوره  بازیگری درخشانش مربیگری بارسا را برعهده گرفت.

او در فصل 1926-27 پس از اینکه تیم لیگ را برای اولین بار فتح کرد وارد باشگاه شد تا سرمربیگری بارسا را برعهده بگیرد. این در حالی بود که او بین دوران بازیگری و مربیگری در هیئت مدیره بارسا نیز حضور داشت.