به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

فردیناند دائوچیک (1954-1950)

او همراه با برادر همسرش لادیسلائو کوبالا به بارسا آمد و در سالهای 1950 تا 1954 رهبری بارسا را برعهده گرفت.

شروع دوران او در بارسا بسیار سخت بود اما با بهتر شدن کوبالا در بارسا، نتایج خوب بارسا را فرا گرفت و بارسا تبدیل به ماشین فوتبال شد.

لیست حسادت برانگیز افتخارات او در بارسا عبارتند از دو قهرمانی لیگ، یک کوپا لاتینا، سه کوپا دل ری و دو اوادوارته.

قرارداد او با بارسا در فصل 54-53 خاتمه یافت و پس از برخورد با چندین بازیکن بارسا را ترک کرد.