به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

دومنک بالمانیا (1956-58)

بالمانیا بازیکن قابل اتکایی برای بارسا بود و به همراه بارسا در سال 1942 کوپا دل ری را فتح کرد.

پس از پایان دوران بازیگریش،با هم بازیهای قدیمی اش میرو و ویدال د کارسر وارد مربیگری شد و پس از به پایان رساندن  دوره مربیگری در سال 1950 مربیگری را با سالامانکا و سپس اویدو آغاز کرد. در سال 57-56 رهسپار بارسا شد و با شکست دادن اسپانیول در مونتخوییک کوپا دل ری را با بارسا فتح کرد. در پایان فصل بعد با وجود فتح اولین دوره فیر کاپ (Fair Cup) از سمت خود برکنار شد.

آخرین دوره مربیگری وی در سنت آندرئو بود.