به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

انریک راباسا (1960)

انریک راباسا تا زمان اخراج هلینو هررا به عنوان دستیار وی مشغول به کار بود.

انریک راباسا که دستیار هررا بود پس از برکناری او جای وی را در روی نیمکت بارسا گرفت. او در اواخر فصل این سمت را به دست گرفت اما با وجود دوران کوتاهش فیر کاپ (Fair Cup) را فتح کرد.