به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

افتخارات

"عظمت باشگاه بارسلونا را، در کنار خیلی عوامل دیگر، می توان در لیست فوق العاده افتخاراتشان دید. در سراسر جهان، باشگاه های بسیار کمی هستند که در این اندازه عناوین داشته باشند. جام بین قاره ای تنها جامی است که در موزه بارسا دیده نمی شود، جایی که فخر و شادی بزرگ باشگاه، سه عنوان قهرمانی در ومبلی (1992 و 2011) ، پاریس (2006) و رم (2009) و قهرمانی باشگاه های جهان (2009 و 2011) دیده می شوند."

لیگ قهرمانان

1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11

 4

جام باشگاههای جهان

2009-10, 2011-12

 2

جام در جام اروپا

1978-79, 1981-82, 1988-89, 1996-97

 4

فیر کاپ (جام یوفا)

1957-58, 1959-60, 1965-66 (guanyada en propietat el 1971)

 3

سوپر کاپ اروپا

1992-93, 1997-98, 2009-10, 2011-12

 4

لاتبن کاپ

1948-49, 1951-52

 2

جام بلورین

1909-10, 1910-11, 1911-12, 1912-13

 4

لیگ اسپانیا

1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13

 22

جام حذفی

1909-10, 1911-12, 1912-13, 1919-20, 1921-22, 1924-25, 1925-26, 1927-28, 1941-42, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1956-57, 1958-59, 1962-63, 1967-68, 1970-71, 1977-78, 1980-81, 1982-83, 1987-88, 1989-90, 1996-97, 1997-98, 2008-09, 2011-12

 26

سوپر کاپ اسپانیا

1983-84, 1991-92, 1992-93, 1994-95, 1996-97, 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14

 11

لیگ کاپ اسپانیا

1982-83, 1985-86

 2

لیگ مدیترانه

1937

 1

کاتالان لیگ

1937-38

 1

لیگ کاتالونیا

1901-1902, 1902-03, 1904-05, 1908-09, 1909-10, 1910-11, 1912-13, 1915-16, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1934-35, 1935-36, 1937-38 (به همراه کوپا ماکایا (1901-02) و کوپا بارسلونا (1902-03)

 23

کاتالان کاپ

1990-91, 1992-93, 1999-00, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2012-13

 7

اوا دوراته کاپ

1948-49, 1951-52

 2