به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

ارزش ها

اف سي بارسلونا در كاتالونيا " فراتر از يك باشگاه " است زيرا اين باشگاه ورزشي يكي از بزرگترين سفرا و مبلغين اين كشور است.

 

 

احترام

احترام به ديگران يكي از نياز هاي پايه براي زندگي دموكراتيك در جامعه است . اين موضوع هم در بعد فردي و هم در بعد اجتماعي داراي اهميت فراوان است . احترام يكي از بنيان هاي اساسي ورزش است . در ورزش معمولا شرايط تنش زايي وجود دارد و اين نياز حس مي شود كه اين تنش ها به سرعت پايان يابند . بعلاوه لازم است كه فراي همه ي قوانين و استاندارد ها ، اين ارزش براي ايجاد جوي صميمي و بهبود ارتباطات مردم جامعه ارائه گردد. در ورزش ، به دليل مواجهه با جامعه اي بزرگتر ، نياز به احترام بسيار احساس مي شود و اين ارزش مي تواند رشد شرايط و وقايع مورد مناقشه را تحت تاثير قرار دهد .

تلاش و كوشش

مدل هاي اجتماعي فراواني وجود دارند كه بر ضد كوشش و تلاش تبليغات كرده و به رشد شانس گرايي ، فرصت طلبي و پيروزي هاي زودگذر مي پردازند . ولي تلاش و كوشش ارزشي است كه ما را به قله هاي باور نكردني مي رساند و ما را به سوي موفقيت ها و اهدافي رهنمون مي سازد كه در بسياري از شرايط غير قابل لمس به نظر مي رسيدند . وفاداري ، سخت كوشي ، ثبات ، ايثارگري و تحمل همه به نتيجه ي مناسب ختم مي شوند در حاليكه ، شانس و جستجو براي روش هاي موفقيت در كوتاه مدت همگي نتايج زودگذر و آني در پي دارند . ذكر اين نكته ضروري است كه در مدرسه ، معلمان براي سالهاي طولاني در حال ترويج فرهنگ تلاش و كوشش به عنوان وسيله اي براي پيشرفت هاي آكادميك و موفقيت هاي فردي هستند و اين موضوع به ساخت مدل هاي اجتماعي جديد كمك مي كند.

جاه طلبي

جاه طلبي به معناي ميل به كسب بيشترين كارايي و انجام امور نه تنها به صورت مناسب بلكه در بهترين شكل ممكن و پيشرفت هر روزه است . اين ارزش مناسب تمامي افراد و گروه هاست و با استفاده از ارزش هاي در هم تنيده اي مانند برتري جويي ، صبر ، ديسيپلين ، نظم ، انگيزه و مسئوليت پذيري سر و كار دارد . در واقع جاه طلبي به سيستم عريض و طويلي از ارزش ها نياز دارد و به نوبه ي خود ، با انجام كاري به بهترين نحو و به همراه كوشش و سخت كوشي همراه است . در ارتباط با اهداف ، جاه طلبي مطمئن ترين روش براي رسيدن به آنهاست .

همكاري تيمي

كار تيمي به اين موضوع دلالت دارد كه عملي از طريق گروهي شكل مي گيرد كه هر جزء آن به عنوان عضوي يكسان و مشابه ، به يك المان محرك براي رسيدن به هدف كل مجموعه عمل مي كند . فايده هاي غيرقابل انكاري از شناخت اينكه شما عضوي از يك تيم هستيد ، وجود دارد و اين امر نيازمند آموزش و تاكيد بر ساير ارزش هاست .

فروتني

اغلب اوقات زماني كه ورزشكاران و حتي مردمان معمولي به اهدافي كه از پيش تعيين كرده بودند مي رسند ، اينگونه تفكرات در آنها شروع به رشد مي كند كه از لحاظ فيزيكي ، ذهني ، اقتصادي و ديگر موضوعات كاملا برتر هستند و اين موضوع منجر به فراموشي ارزشهايي مي شود كه به آنها كمك كرده است تا به آن اهداف دست يابند : تلاش و كوشش ، استقامت و خودداري و ... . ما همه از نحوه ي برخورد باشگاه بارسلونا با پيروزي هايش در سالهاي اخير و رفتار توام با فروتني (و همچنين ساير ارزش ها مانند تلاش و كوشش ، سخت كوشي و مسئوليت پذيري و ...) اين باشگاه آگاهيم كه اين امر موجب جلب احترام حتي از طرف رقبا مي شود . فروتني شامل شناخت ارزش هاي هركس و نگهداري و دفاع از انها حتي در شرايطي كه به وضوح در شرايط برتر و موفق تري قرارداريد .