به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

اف سی بارسلونا باشگاهی برای اعضا

بارسلونا در کاتالونیا "فراتر از یک باشگاه" است زیرا باشگاهی است که بیش از هر چیز نماد این کشور می باشد و علاوه بر این یکی از بزرگترین سفیر های آن به شمار می رود.

شعار " فراتر از يك باشگاه " براي باشگاه بارسلونا نشان دهنده تعهدي است كه اين باشگاه به آنچه كه فراتر از حوزه ي ورزش ارتباط دارد ، از خود نشان داده و كماكان نشان مي دهد . براي ساليان دراز ، اين تعهد به طور ويژه مربوط مي شد به جامعه ي كاتالان ، جامعه اي كه در چندين دهه در قرن بيستم تحت سلطه ي حكومت استبدادي بود و جفاي فراواني بر زبان و فرهنگ اين جامعه وارد شد . تحت اين چنين شرايطي ، بارسا همواره از احساسات ، فرهنگ و زبان مردم كاتالان به دفاع پرداخته است . به همين دليل بود كه علارغم رسمي نبودن زبان كاتالونيايي ، بارسلونا در سال 1921 اساسنامه ي باشگاه را با اين زبان به نگارش در آورد . در سال 1918 هم باشگاه به جرياني براي استقلال كاتالونيا پيوست.

جهت گيري هاي باشگاه موجب اعمال اقدامات تلافي جويانه از سوي حكومت مركزي شد و باشگاه در دوران ديكتاتوري پريمو ده ريورا براي 6 ماه بسته شد . در دوران جمهوري دوم اسپانيا ، بارسلونا استفاده از مفاهيم فرهنگي كاتالونيا را تشديد كرد . رياست وقت باشگاه جوزف سانيول ، با استفاده از اين جريان ، شعار " ورزش و شهروندي " را سر لوحه باشگاه قرارداد. او اين كار را با هدف نفوذ ورزش در اجنماع و امور فرهنگي انجام داد .سانيول كه يكي از اعضاي پارلمان هم بود ،در جريان جنگ هاي داخلي 1936 به ضرب گلوله كشته شد . از آن زمان به بعد ، بارسلونا همواره شمايلي از دفاع از جمهوريت را با خود به همراه داشت . اين امر در تورهاي مكزيك و ايالات متحده در 1937 مشهود بود . زماني كه جنگ هاي شهري پايان يافت ، دستگاه ديكتاتوري ژنرال فرانكو به دنبال تخريب وجهه ي اجتماعي باشگاه افتاد.

آنها به دنبال تقويت ورژن اسپانيايي نام باشگاه بودند و هچنين 4 خط راه راه پرچم كاتالونيا را از نشان باشگاه حذف كردند .اگرچه ديكتاتوري حكومت مركزي همچنان ادامه داشت ، ولي در اواخر دهه 1960 باشگاه در حال بازگرداندن روح و ذات واقعي خود بود . رياست باشگاه نارسيس د كارياس كه شعار "فراتر از يك باشگاه " از ابداعات اوست ،با سخراني هاي خود اين اهداف را روشن مي كرد . در خارج از كاتالونيا ، بارسا به سمبول دموكراسي و ضد سانتراليسم (مركز گرايي) تبديل شده بود . زماني كه با مرگ فرانكو دموكراسي بازگشت ، باشگاه تعهدات اجتماعي خود را بازيافت و راه هاي نوين حمايت از اهداف خيريه پديدار شد كه بعد ها به تاسيس بنياد خيره باشگاه انجاميد .و حالا در عصر جهاني شدن ، بارسا فعاليت هاي اجتماعي خود را در سرتاسر جهان گسترش داده است . از جمله ي اين اقدامات مي توان به امضاي قرارداد همكاري با يونيسف در سال 2006 اشاره كرد . هدف باشگاه بارسلونا از اين همكاري القاي اين مفهوم بود كه يك باشگاه ورزشي نبايد نسبت به مشكلات جوامع، بعنوان مثال مشكلات كودكان ، بي اعتنا باشد. به اين دليل، بارسلونا نه تنها در كاتالونيا بلكه در سرتاسر جهان " فراتر از يك باشگاه " است كه جلوه ي اين شعار را مي توان در پيش قدم بودن باشگاه در فعاليت هاي متعدد فرهنگي ، اجتماعي و امور خيريه ديد.

هويت كاتالان

از زمان تاسيس باشگاه بارسلونا ،*ارزش هاي كشور كاتالونيا به شدت در اين باشگاه ريشه دوانده است ، ارزش هاي كه از مرز هاي جامعه كاتالان عبور كرده و اكنون تمامي طرفداران باشگاه در ساير نقاط اسپانيا و جهان آنها را درك مي كنند . باشگاه با متانت و ثبات و استحكام ، تصوير جامعه كاتالان را در سرتاسر جهان به نمايش مي گذارد . بارسا از ايده ي كاتالونياي چند فرهنگي ، يكپارچه و توام با عدالت دفاع مي كند.

جهان شمول بودن

زماني كه در سرود باشگاه خوانده مي شود " مهم نيست شما اهل كجا هستيد " نشانگر روح و ذات باشگاهي است كه درهاي آن بر روي همگان باز است و تمامي طرفداران از 5 قاره ي دنيا را در يك فضاي متحد برادرگونه قرار مي دهد و همچنين بيانگر تاريخ باشگاه و اين واقعيت است كه نيمي از مؤسسين باشگاه غير كاتالان بوده اند . باشگاه بارسلونا داراي اعضاي رسمي و طرفداراني از بيش از 50 كشور جهان است ، از كامرون تا چين ، ميليون ها هواداري كه نمادي از وحدت فوق العاده ي باشگاه هستند.

فعاليت هاي اجتماعي 

بارسا يك باشگاه باز ، شفاف و يكپارچه است و اين را روشن بيان مي كند . برنامه هاي اجتماعي باشگاه از طريق بنياد خيريه باشگاه يا از طريق توافقاتي مانند توافق با يونيسف و يا همكاري هايي با سازمان هايي مانند سازمان جهاني غذا صورت مي گيرد.نتايج اين پروژه ها موجب رشد آموزش ، ارتقاي هنر و فرهنگ ، ارتقاي اجتماعي و توسعه جوامع مي گردد.

دموكراسي

اعضاي باشگاه در واقع صاحبان باشگاه هستند كه انتخاب مي كنند چه كسي زمام امور باشگاه را بر عهده بگيرد. اصل دموكراسي يكي از پايه هاي اساسي و ضروري باشگاه است كه تنها زماني اجرايي نشده است كه ديكتاتوري از آن جلوگيري كرده باشد.در حال حاضر ، بارسلونا يكي از باشگاه هاي انگشت شمار در سطح اول اروپاست كه همچنان به صورت دموكراتيك اداره مي شود ، نكته ي ديگري كه باشگاه را منحصر به فرد مي سازد.