به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

دموکـراسی بارسا

بارسلونا باشگاهیست که توسط اعضایش اداره میشود.

 

 

باشگاهی است که توسط اعضایش که هم اکنون بیش از 160 هزار نفرند، تأسیس شده و اداره می شود. بیشتر آن ها ساکن کاتالونیا هستند (91%). گر چه اعضای دیگری نیز از سایر نقاط اسپانیا (6%) و جهان (3%) وجود دارند.

به عنوان یک سازمان دموکراتـیک، اعضای بارسا مالک واقعی باشگاه هستند. انتخابات مدیر و هیئت مدیره و نیز تصمیمات اصلی مدیریتی، دستاورد یک روند باز و مشارکتی است که نمایانگر خواسته های دموکراتـیک اعضاست.

همه ی اعضا حقوق و وظایف یکسان دارند و این باعث می شود تا با افتخار بگوییم بارسا یکی از معدود باشگاه های ورزشی بزرگ دنیاست که متعلق به اعضای خود بوده و توسط آن ها اداره می شود. این الگوی بی مانند هرگز بازدهی اداره باشگاه یا موفقیت تیم های ورزشی اش را تغییر نداده است.