به اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  

فراتر از یک باشگاه

یک شعار تاریخی

 

 

شعار "فراتر از یک باشگاه" تعهد حفظ شده ی باشگاه فوتبال بارسلونا را که هنوز ادامه دارد، نشان میدهد، تعهدی که به چیزی هایی بیش از فقط ورزش تعلق دارند. سال های زیادی، این تعهد خاص به ویژه در جامعه ی کاتالانی نمود پیدا کرده است، بخاطر چند دهه در قرن بیستم که زیر فشار دیکتاتوری زبان و فرهنگ مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. در این شرایط، بارسا همیشه مورد حمایت احساسی کاتالان ها بوده است، و از زبان و فرهنگ خود دفاع کرده است. به همین دلیل، با وجود اینکه کاتالانی زبانی رسمی نبود، در سال 1921 باشگاه اساسنامه ی خود را با زبان کاتالانی تنظیم و تهیه کرد. همچنین از سال 1918 باشگاه به تمام ارزش ها و فعالیت های مربوط به خودمختاری کاتالونیا پایبند بوده است.

جهت گیری باشگاه به اقدامی تلافی جویانه از سوی مقامات اسپانیا منجر شد و باعث بسته شدن 6 ماهه اش توسط دیکتاتوری پریمو در ریورا شد. در طول دوره ی دوم جمهوری اسپانیا، باشگاه پیام های خود را با مفهوم فرهنگ و نمادهای کاتالونیایی گسترش داد. رئیس جوزپ سانیول این اقدام را با شعار " ورزش و شهروندان " شروع کرد، هدف نشان دادن جایگاه ورزش در امور اجتماع و فرهنگی کشور بود. سانیول، که خود نیز عضو پارلمان بود، اوایل جنگ داخلی اسپانیا در سال 1936 توسط گلوله کشته شد. از آن زمان، باشگاه نمادی برای دفاع از جمهوری شد، همانطور که در تورهای مکزیک و امر*یـکا در سال 1937 نشان داده شد. وقتی جنگ داخلی به پایان رسید، دیکتاتوری ژنرال فرانکو به دنبال از بین بردن جایگاه اجتماعی باشگاه بود.

یکی از اقدامات آن ها حذف راه راه های رنگی مربوط به سمبل کاتالونیا بود. با تداوم دیکتاتوری، در اواخر 1960 باشگاه به بازیابی ارزش های خود پرداخت، مانند صحبت های رئیس نارسیس د کارِراست، مردی که در 1968 "فراتر از یک باشگاه" را ابداع کرد. خارج از کاتالونیا، در بخش های زیادی از اسپانیا، بارسا به سمبلی برای دموکراسی و ضد سانترالیسم تبدیل شده بود. وقتی بعد از مرگ فرانکو دموکراسی به کشور بازگشت، باشگاه تعهد خود برای حمایت ها و کارهای خیریه را حفظ کرد که این بعد ها باعث به وجود آمدن بنیاد بارسا شد. اکنون و بعد از جهانی شدن، بارسا تعهدات خیریه ی خود را به سراسر جهان گسترش داده است، مخصوصا با رویداد قابل توجه قرارداد با یونیسف در سال 2006. این پیامی مشخص برای همه داشت، که یک باشگاه نباید باعث بوجود آمدن مشکلات اجتماعی باشد، بلکه باید از همه ی کودکان سراسر جهان حمایت کند. به همین دلیل، بارسا به "فراتر از یک باشگاه" بودن نه تنها در کاتالونیا، بلکه در سراسر جهان ادامه داد، که شامل تعهد در مسائل فرهنگی، اجتماعی و فعالیت های خیریه میشود.